Hizmetler

Simultane Çeviri Hizmetleri

İkraglobal sözlü ve yazılı çeviri, yaratıcı çeviri ve deşifraj taleplerinizde sizi alan bilgisi ve uzmanlığına sahip en yetkin profesyonellerle bir araya getirirken metin yazarlığı, işaret dili çevirmenliği gibi hizmetler de sağlıyor. Tutarlı kalite çizgisiyle hareket eden firmamız sözlü projelerinizde A+ çevirmenler ile çalışırken yazılı çeviri hizmetlerinizde süre ve maliyeti dikkate alan kalite seviyeleri sunuyor.

İkraglobal’in Dünya’nın ve Türkiye’nin önde gelen kuruluş ve şirketlerine sunduğu Dil ve Çeviri hizmetlerini sol taraftaki sekmeler üzerinden inceleyin.

Sözlü Çeviri

İkraglobal sözlü çeviri ekibi Mütercim-Tercümanlık bölümü mezunudur ve akademik geçmişe sahiptir. Birçok uluslararası kongre ve konferanslarda çeviri hizmeti sunan in-house çeviri ekibimiz bir telefonla etkinliğinizde. Şirketimize bağlı İngilizce ve Arapça profesyonel simültane tercümanlarımızın yanı sıra İspanyolca, Almanca, Fransızca, Rusça, Çince, Japonca ve diğer dillerdeki sözlü çeviri hizmetlerini sağlayan geniş bir çevirmen ağına sahibiz.

İkraglobal MÜSİAD, DEİK, Çelebi Holding, EgeYapı, Yudum, Koç Üniversitesi, İpsos ve Milward Brown’ın sözlü çeviri ajanslarından biridir.

Türkiye’nin önde gelen kongre ve konferanslarının çeviri hizmeti sağlayıcısıdır. TEDx Zirvesi, Dünya Turizm Forumu, Türkiye Ticaret ve İhracat Finansmanı Konferansı, UniCredit Altyapı Finansmanı Konferansı, İşveren Marka Konferansı, MÜSİAD Vizyoner etkinlikleri bunlardan sadece birkaçıdır.

İkraglobal, araştırma firmalarına yönelik özel çeviri birimimiz sayesinde İPSOS ve Milward Brown gibi uluslararası kuruluşların odak grup çalışmalarında sürekli simültane çeviri hizmeti sunmaktadır.

İkraglobal, Akut’un saha eğitimlerindeki çeviri ajansıdır. Türkiye’nin Güney Doğu bölgesinde mülteci kamplarında ve oryantasyon programlarında STK’lara yönelik Arapça ve İngilizce çeviri hizmetleri sunmaktadır.

Şirketimiz İstanbul’un önde gelen eğitim kurumlarında düzenlenen kongre ve konferanslarda sürekli çeviri hizmeti sunmaktadır. Koç Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi sürekli çeviri hizmeti sunduğumuz eğitim kuruluşlarıdır.

İnfoport sistemlerimiz sayesinde çeviri hizmetlerimizi fabrika ortamında da kolaylaştırıyoruz. Gün boyu hareketlilik gerektiren çeviri ihtiyaçlarınızı, faaliyet alanınıza uygun profesyonel çevirmenlerle sağlıyoruz. İkraglobal çeşitli firmalara sanayi bölgelerinde fabrika çevirisi sunmuştur.

İkraglobal ekibi, ayrıca Dünya Altın Konseyi gibi yurt dışı merkezli kuruluşların Türkiye’deki ziyaretleri ve profesyonel iş toplantıları sırasında mihmandarlık ve eşlik çeviri hizmetleri sunmaktadır.

Simultane Çeviri

Sözlü çevirinin ana dallarından biri olan simültane veya eşzamanlı çeviri, çevirmenin bir konuşmayı kaynak dilden hedef dile aynı anda aktardığı sözlü çeviri türüdür. Konferans çevirmenliği olarak da geçen simültane çeviri ses yalıtımı yapılmış bir kabin, mikrofon ve kulaklık gibi donanımlar vasıtasıyla yapılır ve kulaklıklar aracılığıyla hedef dinleyicilere ulaştırılır. Başarılı simültane çeviri için doğru teknik ekipmanın kullanılması elzemdir.

Konferans çevirmeni, orijinal konuşmanın, özünden kopmaksızın yeniden üretilmesinden sorumludur. Bu süreçte konuşmadaki anlamı değiştirecek herhangi bir ekleme yapmaksızın, yalın ve konuşmacının ses tonuna yakın bir tonda aktarmayı hedefler. Konferans çevirmenleri, birinci ağızdan çeviri yaptıkları ve konuşmacıya yakın bir ses tonu kullandıkları için konuşmanın bir parçası haline gelirler.

Simültane çeviri yapısı gereği daha az zaman alan ve teknik donanımlar sayesinde birden çok dil çiftinde çeviriyi mümkün kılan bir çeviri yöntemidir. Bu sebeple, uluslararası organizasyonlarda, bilimsel ve akademik konferanslarda, basın toplantısı, ürün lansmanı gibi özel sektör etkinliklerinde yaygın olarak kullanılan bir çeviri yöntemi haline gelmiştir.

Ardıl Çeviri

Sözlü çevirinin bir diğer ana dalı da ardıl çeviridir. Ardıl çeviri, adından da anlaşılacağı üzere, konuşmacının cümlesini ya da paragrafını bitirmesinin ardından, çevirmenin konuşma esnasında aldığı notlara dayanarak hedef dilde konuşma metnini dinleyici kitlesine iletmesidir. Ardıl çeviride, bazen konuşmanın tamamı dinlenir ve ileri not alma teknikleri ile çeşitli hafızada tutma yöntemleri sayesinde konuşmacının ardından çeviri yapılır.

Ardıl çeviride, mikrofon dışında, simültane çeviride kullanılan kabin ve ses sistemi gibi teknik donanımlara gereksinim duyulmaz. Bu tür sözlü çeviri hizmeti de çeşitli ticari toplantılar, iş anlaşmaları, resmi açılışlar, basın toplantıları, soru cevap şeklinde geçen görüşmeler, duruşmalar ve röportajlar gibi alanlarda kullanılır.

Fısıltı Çevirisi

Fısıltı çevirisinde tek bir dinleyiciye alçak sesle, fısıldayarak simültane çeviri yapılır. Teknik donanıma gereksinim yoktur. Ziyaretlerde, sosyal etkinliklerde veya akşam yemeği gibi organizasyonlarda çeşitli konular üzerine bu çeviri yöntemi kullanılabilir. Fısıltı çevirisi bir simültane çeviri türü olduğundan, toplantı veya görüşme süresinin simültane çeviri olarak değerlendirilmesi ve 1 saati aşan işlerde iki sözlü çevirmenin görevlendirilmesi gerekecektir. Gürültü olacağından ve dikkat dağılacağından, iki kişiden daha fazlasına bu yöntemle çeviri yapılması önerilmez.

Eşlik Çevrisi

Bilateral (karşılıklı) çeviri veya iki yönlü sözlü tercüme diye bilinen sözlü çeviri türü ise, daha küçük topluluklar için yapılan bir tür ardıl çeviri olarak tanımlanabilir. Eşlik çevirisinde tercüman genellikle iki kişi arasında çeviri yapar. Yabancı ziyaretçilere refakat ederek toplantı dışındaki iletişimi sağlamak da bu tanımın kapsamındadır. Bunun dışında, iki kişi veya iki küçük grup arasında gerçekleştirilen iş toplantıları veya diplomatik toplantılar, fabrika ziyaretleri gibi bağlamlarda tercih edilen sözlü çeviri türüdür.

Yazılı Çeviri

İkraglobal uzmanlık alanı İngilizcenin yanı sıra Arapça, Farsça ve Rusça gibi farklı alfabelerle yazılan dillerde güçlü çeviri ekibiyle nitelikli çeviri hizmetleri sunar.

İkraglobal Çelebi Holding’in yazılı çeviri ajansıdır; Çelebice dergisini düzenli olarak çevirir. Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin (TÜAD) ve Marka 2015’in içeriklerini çevirmiştir. Yudum, EgeYapı, Çelik Motor, Ceylan Intercontinental, Koç Üniversitesi gibi müşterilere ve uluslararası kuruluşlara düzenli olarak yazılı çeviri hizmeti sağlamaktadır. Intercontinental Hotel'e belirli dillerde web sitesi çevirisi yapmıştır.

İkraglobal olarak yazılı çeviri hizmetlerini, kadrolu/anlaşmalı çeviri ekibimiz ve çeviri teknolojileri ile sunuyoruz. Çevirmen girdisiyle beslenen yazılım sistemimiz sayesinde müşterilerimize özgü kurumsal dili tüm dokümanlara yansıtabiliyoruz. İkraglobal’in bu çeviri sistemi sayesinde kurumsal dil ve kalite tutarlığı çevirmen değişikliğinde bile korunmaktadır. İkraglobal, müşteri bilgilerini 3. taraflarla paylaşmaz.

Yazılı çeviri sektörünün dinamik doğasını bilen ve kalite-ücret dengesi arayışındaki müşterilerin hassasiyetlerine önem veren İkraglobal, yazılı çeviri hizmetini üç farklı kategoride sunmaktadır. Bu kategorileri sol taraftaki bölümler üzerinden inceleyebilirsiniz.

Standart Çeviri

Standart Çeviri, İkraglobal'in hız ve bütçe hassasiyetleri olan müşterileri için sunduğu en uygun ücretli yazılı çeviri hizmetidir. Tek tip ve kopyalanabilir formatta oluşturulan metinlerin hızlı bir şekilde çevrilmesini sağlar.

Süreç nasıl işler?
Standart Çeviri kategorisinde metinler çevrilir, mekanik kontrolden geçirilir; İkraglobal metni yüzeysel hatalardan arındırmak üzere hızlı bir denetim yapar ancak kapsamlı editör kontrolü ve yabancı editör kontrolü yoktur. Kendi kalite denetim imkanları olan firmalar için tavsiye edilir. Terim yönetimi ve stil klavuzu uygulaması yoktur. Aynı içerik için alternatif öneriler sunulmaz.

Bu kategoride şu metin türlerini düşünebilirsiniz:

 • Şirket içi yazışmalar
 • Üst yönetime sunulan günlük rapor çevirileri
 • Belirli bir çalışan grubuna yönelik eğitim materyalleri
 • Bir şablona dayalı dokümanlar
 • Deşifre edilmiş odak grup çalışmaları
 • Tekrara dayalı metinler

Profesyonel Çeviri

Profesyonel Çeviri, İkraglobal'in azami özen gerektiren kurumsal veya bireysel tüm yazılı çeviri ihtiyaçlarına yönelik sunduğu yazılı çeviri hizmetidir. Türkçe-İngilizce çeviri başta olmak üzere çeviri hizmetini layıkıyla almak isteyen müşterilere tavsiye eidlir.

Marka iletişiminin kurumsal bir dil/stil oluşturmaktan geçtiği günümüzde artan sayıda müşterimiz tarafından tercih edilmektedir. Profesyonel Çeviride sektör jargonuna hakimiyet esastır. Profesyonel Çeviri süreçleri müşterilerimiz ile gerçekleştirilen toplantıda beklentiler ve müşteri girdileri dinlenerek şekillendirilir.

Süreç nasıl işler?
Profesyonel Çeviri kategorisinde metinler çevrilir. Kapsamlı editör kontrolünden geçirilir. Yabancı editör (anadil editörü) kontrolü yoktur. Terim yönetimi ve stil klavuzu uygulaması vardır.

Bu kategoride şu metin ve çeviri türlerini düşünebilirsiniz:

 • Dönemsel raporlar
 • Kullanım kılavuzlar
 • Akademik metinler
 • Teknik çeviriler
 • Medikal çeviri
 • Hukuki çeviriler
 • Broşür çevirisi
 • Katalog çevirisi
 • Tanıtım kataloğu
 • Kılavuz çevirisi
 • Patent çevirisi


Kaliteli bir iletişim için Profesyonel Çeviri esastır!

İkra Platin

İkra Platin, İkraglobal'in prestij açısından hayati önem taşıyan mesajını geniş okur kitlelerine ulaştırmak isteyen kuruluşlar için sunduğu yazılı çeviri hizmetidir. İkra Platin tanıtım/reklam amaçlı, halka ilişkiler ve kurumsal iletişim odaklı metinlerde, web sitelerinde, kataloglarda, dergi ve kitap çevirilerinde, basın bültenlerinde ve raporlarda mesajınıza fark katar, mesajınızın hedef kitlenize anladığı dilden ulaşmasını sağlar.

Süreç nasıl işler?
İkra Platin kategorisinde metinler çevrilir. Kapsamlı editör kontrolünden geçirilir. Türkçeden diğer dillere yapılan çevirilerde ifade zenginliği için yabancı editör (örn. Amerikalı, Arap, Alman) kontrolü uygulanır. Metin müşteriye teslim edilmeden Türk editör tarafından son kez kontrol edilir. Türkçe yönlü çevirilerde ise kapsamlı editör kontrolünü, derinlemesine bir ikinci uzman kontrolü takip eder. Terim yönetimi ve stil klavuzu uygulaması vardır. Müşterinin talep etmesi durumunda, aynı içerik için alternatif öneriler sunulabilir.

Bu kategoride şu metin türlerini düşünebilirsiniz:

 • Konuşma metinleri
 • Basın bültenleri
 • Broşürler
 • Dergi ve kitap çevirileri
 • Vergi denetim raporları
 • Faaliyet raporları

Faaliyet Raporu Çevirisi

İkraglobal'in geniş tecrübe sahibi olduğu alanlardan biri faaliyet raporu çeviri hizmetidir. Firmamız şimdiye dek bilişimden enerjiye, konuttan imalat sektörüne birçok alanda faaliyet raporları çevirdi. Binlerce sayfaya uzanan tercüme deneyimini projelerinize teknik araçlarla yansıtan İkraglobal'in projeye özgü oluşturduğu terim kılavuzu, bir terimin tüm rapor boyunca tutarlı bir şekilde çevrilmesini güvence altına alıyor.

Müşteri odaklı çeviri yönetim sistemimiz sayesinde aynı unvan, kampanya adı, mevzuat gibi nüanslar her bir rapor güncellemenizde korunuyor.

İkraglobal faaliyet raporu çevirisi için Profesyonel Çeviri veya İkra Platin hizmetini önermektedir.

Diğer Dil Hizmetleri

İşaret Dili

İşaret dili, işitme engelli bireylerin kişisel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belli bir sistem içinde el ve vücut hareketleri ile mimiklerini kullandıkları görsel bir dildir. Gittikleri mahkeme,okul, hastane ve benzeri kamu kurum ve kuruluşlarında kendilerini ifade etmekte güçlük çeken işitme engelliler için işaret dili tercümanı zaruri bir ihtiyaçtır. Bu engelin aşılması konusunda, işaret dilinde uzman tercümanlarımız ile iş, sağlık, eğitim gibi alanlarda sizlere destek sunmaktayız.

Deşifraj Hizmetleri

Multimedya içeriklerin deşifre edilerek (çözümlenerek) yazıya dökülmesine deşifraj denir. İkraglobal Türkçe, İngilizce, Arapça, İspanyolca gibi dillerde deşifre hizmeti vermenin yanı sıra, üretilen içeriğin çevirisini de sağlamaktadır.