Hizmetler

Simultane Çeviri Hizmetleri

İkraglobal sözlü ve yazılı çeviri, yaratıcı çeviri ve deşifraj taleplerinizde sizi alan bilgisi ve uzmanlığına sahip en yetkin profesyonellerle bir araya getirirken metin yazarlığı, işaret dili çevirmenliği gibi hizmetler de sağlıyor. Tutarlı kalite çizgisiyle hareket eden firmamız sözlü projelerinizde A+ çevirmenler ile çalışırken yazılı çeviri hizmetlerinizde süre ve maliyeti dikkate alan kalite seviyeleri sunuyor.

İkraglobal’in Dünya’nın ve Türkiye’nin önde gelen kuruluş ve şirketlerine sunduğu Dil ve Çeviri hizmetlerini sol taraftaki sekmeler üzerinden inceleyin.

Sözlü Çeviri

İkraglobal sözlü çeviri ekibi Mütercim-Tercümanlık bölümü mezunudur ve akademik geçmişe sahiptir. Birçok uluslararası kongre ve konferanslarda çeviri hizmeti sunan in-house çeviri ekibimiz bir telefonla etkinliğinizde. Şirketimize bağlı İngilizce ve Arapça profesyonel simültane tercümanlarımızın yanı sıra İspanyolca, Almanca, Fransızca, Rusça, Çince, Japonca ve diğer dillerdeki sözlü çeviri hizmetlerini sağlayan geniş bir çevirmen ağına sahibiz.

İkraglobal MÜSİAD, DEİK, Çelebi Holding, EgeYapı, Yudum, Koç Üniversitesi, İpsos ve Milward Brown’ın sözlü çeviri ajanslarından biridir.

Türkiye’nin önde gelen kongre ve konferanslarının çeviri hizmeti sağlayıcısıdır. TEDx Zirvesi, Dünya Turizm Forumu, Türkiye Ticaret ve İhracat Finansmanı Konferansı, UniCredit Altyapı Finansmanı Konferansı, İşveren Marka Konferansı, MÜSİAD Vizyoner etkinlikleri bunlardan sadece birkaçıdır.

İkraglobal, araştırma firmalarına yönelik özel çeviri birimimiz sayesinde İPSOS ve Milward Brown gibi uluslararası kuruluşların odak grup çalışmalarında sürekli simültane çeviri hizmeti sunmaktadır.

İkraglobal, Akut’un saha eğitimlerindeki çeviri ajansıdır. Türkiye’nin Güney Doğu bölgesinde mülteci kamplarında ve oryantasyon programlarında STK’lara yönelik Arapça ve İngilizce çeviri hizmetleri sunmaktadır.

Şirketimiz İstanbul’un önde gelen eğitim kurumlarında düzenlenen kongre ve konferanslarda sürekli çeviri hizmeti sunmaktadır. Koç Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi sürekli çeviri hizmeti sunduğumuz eğitim kuruluşlarıdır.

İnfoport sistemlerimiz sayesinde çeviri hizmetlerimizi fabrika ortamında da kolaylaştırıyoruz. Gün boyu hareketlilik gerektiren çeviri ihtiyaçlarınızı, faaliyet alanınıza uygun profesyonel çevirmenlerle sağlıyoruz. İkraglobal çeşitli firmalara sanayi bölgelerinde fabrika çevirisi sunmuştur.

İkraglobal ekibi, ayrıca Dünya Altın Konseyi gibi yurt dışı merkezli kuruluşların Türkiye’deki ziyaretleri ve profesyonel iş toplantıları sırasında mihmandarlık ve eşlik çeviri hizmetleri sunmaktadır.

Simultane Çeviri

Sözlü çevirinin ana dallarından biri olan simültane veya eşzamanlı çeviri, çevirmenin bir konuşmayı kaynak dilden hedef dile aynı anda aktardığı sözlü çeviri türüdür. Konferans çevirmenliği olarak da geçen simültane çeviri ses yalıtımı yapılmış bir kabin, mikrofon ve kulaklık gibi donanımlar vasıtasıyla yapılır ve kulaklıklar aracılığıyla hedef dinleyicilere ulaştırılır. Başarılı simültane çeviri için doğru teknik ekipmanın kullanılması elzemdir.

Konferans çevirmeni, orijinal konuşmanın, özünden kopmaksızın yeniden üretilmesinden sorumludur. Bu süreçte konuşmadaki anlamı değiştirecek herhangi bir ekleme yapmaksızın, yalın ve konuşmacının ses tonuna yakın bir tonda aktarmayı hedefler. Konferans çevirmenleri, birinci ağızdan çeviri yaptıkları ve konuşmacıya yakın bir ses tonu kullandıkları için konuşmanın bir parçası haline gelirler.

Simültane çeviri yapısı gereği daha az zaman alan ve teknik donanımlar sayesinde birden çok dil çiftinde çeviriyi mümkün kılan bir çeviri yöntemidir. Bu sebeple, uluslararası organizasyonlarda, bilimsel ve akademik konferanslarda, basın toplantısı, ürün lansmanı gibi özel sektör etkinliklerinde yaygın olarak kullanılan bir çeviri yöntemi haline gelmiştir.

Ardıl Çeviri

Sözlü çevirinin bir diğer ana dalı da ardıl çeviridir. Ardıl çeviri, adından da anlaşılacağı üzere, konuşmacının cümlesini ya da paragrafını bitirmesinin ardından, çevirmenin konuşma esnasında aldığı notlara dayanarak hedef dilde konuşma metnini dinleyici kitlesine iletmesidir. Ardıl çeviride, bazen konuşmanın tamamı dinlenir ve ileri not alma teknikleri ile çeşitli hafızada tutma yöntemleri sayesinde konuşmacının ardından çeviri yapılır.

Ardıl çeviride, mikrofon dışında, simültane çeviride kullanılan kabin ve ses sistemi gibi teknik donanımlara gereksinim duyulmaz. Bu tür sözlü çeviri hizmeti de çeşitli ticari toplantılar, iş anlaşmaları, resmi açılışlar, basın toplantıları, soru cevap şeklinde geçen görüşmeler, duruşmalar ve röportajlar gibi alanlarda kullanılır.

Fısıltı Çevirisi

Fısıltı çevirisinde tek bir dinleyiciye alçak sesle, fısıldayarak simültane çeviri yapılır. Teknik donanıma gereksinim yoktur. Ziyaretlerde, sosyal etkinliklerde veya akşam yemeği gibi organizasyonlarda çeşitli konular üzerine bu çeviri yöntemi kullanılabilir. Fısıltı çevirisi bir simültane çeviri türü olduğundan, toplantı veya görüşme süresinin simültane çeviri olarak değerlendirilmesi ve 1 saati aşan işlerde iki sözlü çevirmenin görevlendirilmesi gerekecektir. Gürültü olacağından ve dikkat dağılacağından, iki kişiden daha fazlasına bu yöntemle çeviri yapılması önerilmez.

Eşlik Çevrisi

Bilateral (karşılıklı) çeviri veya iki yönlü sözlü tercüme diye bilinen sözlü çeviri türü ise, daha küçük topluluklar için yapılan bir tür ardıl çeviri olarak tanımlanabilir. Eşlik çevirisinde tercüman genellikle iki kişi arasında çeviri yapar. Yabancı ziyaretçilere refakat ederek toplantı dışındaki iletişimi sağlamak da bu tanımın kapsamındadır. Bunun dışında, iki kişi veya iki küçük grup arasında gerçekleştirilen iş toplantıları veya diplomatik toplantılar, fabrika ziyaretleri gibi bağlamlarda tercih edilen sözlü çeviri türüdür.