Hizmetler

Yazılı Çeviri Hizmetleri

Yazılı Çeviri

İkraglobal uzmanlık alanı İngilizcenin yanı sıra Arapça, Farsça ve Rusça gibi farklı alfabelerle yazılan dillerde profesyonel çeviri ekibiyle nitelikli çeviri hizmetleri sunar.

İkraglobal Çelebi Holding’in yazılı çeviri ajansıdır; Çelebice dergisini düzenli olarak çevirir. Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin (TÜAD) ve Marka 2015’in içeriklerini çevirmiştir. Savola Gıda, EgeYapı, Çelik Motor, Emlak Konut GYO, Koç Üniversitesi gibi seçkin firmalara ve uluslararası kuruluşlara düzenli olarak yazılı çeviri hizmeti vermektedir. Emlak Konut GYO'ya başta Arapça ve İngilizce olmak üzere çeşitli dillerde web sitesi çevirisi yapmıştır.

İkraglobal olarak yazılı çeviri hizmetlerini, kadrolu/anlaşmalı çeviri ekibimiz ve çeviri teknolojileri ile sunuyoruz. Çevirmen girdisiyle beslenen yazılım sistemimiz sayesinde müşterilerimize özgü kurumsal dili tüm dokümanlara yansıtabiliyoruz. İkraglobal’in bu çeviri sistemi sayesinde kurumsal dil ve kalite tutarlığı çevirmen değişikliğinde bile korunmaktadır. İkraglobal, müşteri bilgilerini 3. taraflarla paylaşmaz.

Yazılı çeviri sektörünün dinamik doğasını bilen ve kalite-ücret dengesi arayışındaki müşterilerin hassasiyetlerine önem veren İkraglobal, yazılı çeviri hizmetini üç farklı kategoride sunmaktadır. Bu kategorileri sol taraftaki bölümler üzerinden inceleyebilirsiniz.

Standart Çeviri

Standart Çeviri, İkraglobal'in hız ve bütçe hassasiyetleri olan müşterileri için sunduğu en uygun maliyetli yazılı çeviri hizmetidir. Tek tip ve kopyalanabilir formatta oluşturulan metinlerin hızlı bir şekilde çevrilmesini sağlar.

Süreç nasıl işler?
Standart Çeviri kategorisinde metinler çevrilir, mekanik kontrolden geçirilir; İkraglobal metni yüzeysel hatalardan arındırmak üzere hızlı bir denetim yapar ancak kapsamlı editör kontrolü ve yabancı editör kontrolü yoktur. Kendi kalite denetim imkanları olan firmalar için tavsiye edilir. Terim yönetimi ve stil klavuzu uygulaması yoktur. Aynı içerik için alternatif öneriler sunulmaz.

Bu kategoride şu metin türlerini düşünebilirsiniz:

 • Şirket içi yazışmalar
 • Üst yönetime sunulan günlük rapor çevirileri
 • Belirli bir çalışan grubuna yönelik eğitim materyalleri
 • Bir şablona dayalı dokümanlar
 • Deşifre edilmiş odak grup çalışmaları
 • Tekrara dayalı metinler
 • Günlük dil içeren anket çalışmaları

Profesyonel Çeviri

Profesyonel Çeviri, İkraglobal'in azami özen gerektiren kurumsal veya bireysel tüm yazılı çeviri ihtiyaçlarına yönelik sunduğu yazılı çeviri hizmetidir. Türkçe-İngilizce çeviri başta olmak üzere çeviri hizmetini layıkıyla almak isteyen müşterilere tavsiye edilir.

Marka iletişiminin kurumsal bir dil/stil oluşturmaktan geçtiği günümüzde artan sayıda müşterimiz tarafından tercih edilmektedir. Profesyonel Çeviride sektör jargonuna hakimiyet esastır. Profesyonel Çeviri süreçleri müşterilerimiz ile gerçekleştirilen toplantıda beklentiler ve müşte ri girdileri dinlenerek şekillendirilir.

Süreç nasıl işler?
Profesyonel Çeviri kategorisinde metinler çevrilir. Kapsamlı editör kontrolünden geçirilir. Yabancı editör (anadil editörü) kontrolü yoktur. Terim yönetimi ve stil klavuzu uygulaması vardır.

Bu kategoride şu metin ve çeviri türlerini düşünebilirsiniz:

 • Dönemsel raporlar
 • Finansal raporlar
 • Kullanım kılavuzlar
 • Akademik metinler
 • Teknik çeviri
 • Medikal çeviri
 • Hukuki çeviri
 • Broşür çevirisi
 • Katalog çevirisi
 • Tanıtım kataloğu
 • Kılavuz çevirisi
 • Patent çevirisi
 • Sözleşme çevirisi
 • Tekrara dayalı metinler
 • Noter onaylı çeviri


Kaliteli bir iletişim için Profesyonel Çeviri esastır!

İkra Platin

İkra Platin, İkraglobal'in prestij açısından hayati önem taşıyan mesajını geniş okur kitlelerine ulaştırmak isteyen kuruluşlar için sunduğu yazılı çeviri hizmetidir. İkra Platin tanıtım/reklam amaçlı, halka ilişkiler ve kurumsal iletişim odaklı metinlerde, web sitelerinde, kataloglarda, dergi ve kitap çevirilerinde, basın bültenlerinde ve raporlarda mesajınıza fark katar, mesajınızın hedef kitlenize anladığı dilden ulaşmasını sağlar.

Süreç nasıl işler?
İkra Platin kategorisinde metinler çevrilir. Kapsamlı editör kontrolünden geçirilir. Türkçeden diğer dillere yapılan çevirilerde ifade zenginliği için yabancı editör (örn. Amerikalı, Arap, Alman) kontrolü uygulanır. Metin müşteriye teslim edilmeden Türk editör tarafından son kez kontrol edilir. Türkçe yönlü çevirilerde ise kapsamlı editör kontrolünü, derinlemesine bir ikinci uzman kontrolü takip eder. Terim yönetimi ve stil klavuzu uygulaması vardır. Müşterinin talep etmesi durumunda, aynı içerik için alternatif öneriler sunulabilir.

Bu kategoride şu metin türlerini düşünebilirsiniz:

 • Konuşma metinleri
 • Basın bültenleri
 • Broşürler
 • Dergi ve kitap çevirileri
 • Vergi denetim raporları
 • Faaliyet raporları
 • Reklam metinleri