İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü Danışma Kurulu Toplantısı