İkra Platin

İkra Platin, İkraglobal'in prestij açısından hayati önem taşıyan mesajını geniş okur kitlelerine ulaştırmak isteyen kuruluşlar için sunduğu yazılı çeviri hizmetidir. İkra Platin tanıtım/reklam amaçlı, halka ilişkiler ve kurumsal iletişim odaklı metinlerde, web sitelerinde, kataloglarda, dergi ve kitap çevirilerinde, basın bültenlerinde ve raporlarda mesajınıza fark katar, mesajınızın hedef kitlenize anladığı dilden ulaşmasını sağlar.

Süreç nasıl işler?

İkra Platin kategorisinde metinler çevrilir. Kapsamlı editör kontrolünden geçirilir. Türkçeden diğer dillere yapılan çevirilerde ifade zenginliği için yabancı editör (örn. Amerikalı, Arap, Alman) kontrolü uygulanır. Metin müşteriye teslim edilmeden Türk editör tarafından son kez kontrol edilir. Türkçe yönlü çevirilerde ise kapsamlı editör kontrolünü, derinlemesine bir ikinci uzman kontrolü takip eder. Terim yönetimi ve stil klavuzu uygulaması vardır. Müşterinin talep etmesi durumunda, aynı içerik için alternatif öneriler sunulabilir.

Bu kategoride şu metin türlerini düşünebilirsiniz:

  • Konuşma metinleri
  • Basın bültenleri
  • Broşürler
  • Dergi ve kitap çevirileri
  • Vergi denetim raporları
  • Faaliyet raporları
  • Reklam metinleri
İkra Platin