İşaret Dili Çeviri

İşaret dili, işitme engelli bireylerin kişisel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belli bir sistem içinde el ve vücut hareketleri ile mimiklerini kullandıkları görsel bir dildir. Gittikleri mahkeme,okul, hastane ve benzeri kamu kurum ve kuruluşlarında kendilerini ifade etmekte güçlük çeken işitme engelliler için işaret dili tercümanı zaruri bir ihtiyaçtır. Bu engelin aşılması konusunda, işaret dilinde uzman tercümanlarımız ile iş, sağlık, eğitim gibi alanlarda sizlere destek sunmaktayız.

İşaret Dili Çeviri