Standart Çeviri

Standart Çeviri, İkraglobal'in hız ve bütçe hassasiyetleri olan müşterileri için sunduğu en uygun maliyetli yazılı çeviri hizmetidir. Tek tip ve kopyalanabilir formatta oluşturulan metinlerin hızlı bir şekilde çevrilmesini sağlar.

Süreç nasıl işler?

Standart Çeviri kategorisinde metinler çevrilir, mekanik kontrolden geçirilir; İkraglobal metni yüzeysel hatalardan arındırmak üzere hızlı bir denetim yapar ancak kapsamlı editör kontrolü ve yabancı editör kontrolü yoktur. Kendi kalite denetim imkanları olan firmalar için tavsiye edilir. Terim yönetimi ve stil klavuzu uygulaması yoktur. Aynı içerik için alternatif öneriler sunulmaz.

Bu kategoride şu metin türlerini düşünebilirsiniz:

  • Şirket içi yazışmalar
  • Üst yönetime sunulan günlük rapor çevirileri
  • Belirli bir çalışan grubuna yönelik eğitim materyalleri
  • Bir şablona dayalı dokümanlar
  • Deşifre edilmiş odak grup çalışmaları
  • Tekrara dayalı metinler
  • Günlük dil içeren anket çalışmaları
Standart Çeviri